×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürlüğü olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalar düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesine ait her türlü spor tesislerinin işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile her türlü spor organizasyonları, Üniversite içi ve üniversiteler arası sportif faaliyetleri, organizasyonlara katılımı ve bu organizasyonlara ilişkin yönetim, görev, işleyiş ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Spor Hizmetleri 17. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen,

 1. Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
 2. Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
 3. Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,
 4. Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 5. Spor İşleri Şube Müdürlüğü: Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürlüğünü,
 6. Tesis Sorumlusu: İlgili spor tesisinden sorumlu görevliyi,
 7. Tesisler: Çankaya Üniversitesi Spor Tesislerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Spor Tesisleri Personel Görev ve Yetkileri

Spor İşleri Şube Müdürü

MADDE 5-(1) Spor İşleri Şube Müdürü, tesislerin işletilmesinden sorumludur.

Spor İşleri Şube Müdürünün yetki ve sorumlulukları

MADDE 6-(1) Spor İşleri Şube Müdürünün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Tesislerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak, tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak, tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, tesislerde bulunan demirbaşların temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurulmasını temin etmek,
 2. Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 3. Tesislerde yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini hazırlamak,
 4. Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını sağlar,
 5. Tesislerde yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine uygun cevap vermek,
 6. Her yıl Rektörlüğe tesislerin genel durumu hakkında bilgi vermek ve faaliyet raporu sunmak,
 7. Spor tesislerinin sağlık ve hijyen açısından kontrollerini yapmak ve ilgili kurumlara iletilmek üzere raporları düzenleyerek Rektörlüğe göndermek.
 8. Tesislerde görevli çalıştırması ve ücretleri hakkında Rektörlüğe teklifte bulunur.
 9. Her yıl Spor İşleri Şube Müdürlüğünce hazırlanan bütçe taslağını Rektörlüğe gönderir.
 10. Bu yönerge hükümlerine ilişkin yapılacak değişiklik, yenilik, madde ve fıkra iptalleri için gerekli çalışmalar yapar ve Rektörlüğe sunar.
 11. Rektör’ün spor tesisleri ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Tesis Sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 7

 1. İlgili Spor Tesisi sorumlusu, madde 6’da belirtilen görevleri yerine getirir ve her konuda Spor İşleri Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 2. Spor merkezine düzenli katılacak olan personel ve öğrenciden sağlık raporu istemek.

Spor tesislerinin işleyiş, bakım ve onarımı

MADDE 8-(1) Spor Tesislerinin işleyişi, personel ihtiyacı, bakım ve onarımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Tesislerin işletilmesinde ihtiyaç duyulan personel ve kısmi statüde çalışan öğrenci ihtiyacı, Spor İşleri Şube Müdürlüğünün talebi, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile karşılanır.
 • Tesislerin bakımı, onarımı ve her türlü giderleri, Spor İşleri Şube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karşılanır.

Tesislere girişe ilişkin esaslar:

MADDE 9-(1) Tesislere girebilmek için üniversite personeli ve üniversite öğrencisi olmak yeterlidir. Tesise;

1) Çankaya Üniversitesi akademik ve idari personeli,

2) Çankaya Üniversitesi öğrencileri,

3) Rektörlük Makamı tarafından faydalandırılması uygun görülen diğer kişilerin girmesi

uygundur.

4) Üniversitemiz mezunları, sadece Merkez Kampüsümüzde bulunan spor tesislerimizden, tüm yönerge hükümlerine uymak koşulu  ve spor tesisleri sorumlusunun onayı ile yararlanabilirler.

Tesislere Giriş İçin Gerekli Belgeler

MADDE 10-(1) Çankaya Üniversitesi Personel kurum kimliği ve öğrenci kimlik kartı giriş sistemi için yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri ve Uyulacak Kurallar

Spor Tesisleri

MADDE 11-(1) Bu yönergeye esas olan spor tesisleri şunlardır:   

 • Spor Salonları,
 • Halı Sahalar,
 • Kondisyon Salonları,
 • Sauna,
 • Çok Amaçlı Salonlar,
 • Açık ve Kapalı, Basketbol ve Voleybol Sahaları
 • Tenis Kortu

Spor Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar:

MADDE 12-(1) Tesisleri kullananların uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Genel Kurallar:

 • Personel kurum kimlik kartı ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar tesislerden yararlanamaz.
 • Tesislere girişte görevliye müracaat edilmeden giriş yapılamaz.
 • Tesislerde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Tesislerden sadece tesise özel spor kıyafeti ve ayakkabısı ile faydalanılabilir.
 • Tesisler, Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak haftalık program dahilinde kullandırılır.
 • Tesisleri kullanan personel ve öğrencilerin, verdiği her türlü zarar, maddi olarak kendilerinden tahsil edilir.
 • Rezervasyon gereken tesisler için önceden rezervasyon yaptırılması zorunludur.
 • Tesislerde Spor İşleri Şube Müdürlüğünü tarafından muhafaza altına alınmayan eşyaların kaybolmasından kişilerin kendileri sorumludur.
 • Tesis kurallarına uymayan ve huzursuzluk çıkaran personel ve öğrencinin tesislerden yararlanma konusunda yetki Spor İşleri Şube Müdürlüğündedir.

Kurallara uyulmaması durumunda:

Birinci defa yazılı ihtar, ikincisinde bir ay süre ile girişi yasaklanır.

Spor Tesislerinde, tesis ve sağlık kurallarına uymayanlar ile gözetim eşliğinde spor yapmayan kişilerde meydana gelecek sağlık sorunları vb. rahatsızlıklardan Üniversite yönetimi sorumlu değildir.

 • Çankaya Üniversitesi personel ve öğrencileri sağlık raporu ile sağlık problemlerini, spor merkezine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde oluşacak sakatlık, yararlanmalar ve daimi sakatlıklardan Üniversite Yönetimini ve Spor İşleri Şube Müdürlüğünü sorumlu tutamaz.

MADDE 13-(1) Spor salonlarında uyulması gereken kurallar:

 • Spor Salonlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.
 • Çamurlu ve kirli spor ayakkabısı ile salona girilemez.
 • Spor Salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.
 • Spor Salonu doğru ve amacına uygun olarak kullanılır. Araç gereçlere ve zemine zarar verilmemelidir.
 • Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılmalıdır.
 • Soyunma odalarındaki duşlar amaç dışı kullanılmamalıdır. (kıyafet, ayakkabı yıkamak vb…)
 • Spor Salonunu kullananlar, görevliden dolap anahtarlarını alarak eşyalarını dolaplara koymalıdırlar.

MADDE 14-(1) Halı Sahada uyulması gereken kurallar:

1)   Halı Sahadan yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2)   Halı Saha içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3)   Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilir.

4)   Halı Sahada,  zemine zarar veren ayakkabı kullanımı yasaktır.

5)   Halı Saha içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

6)   Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

MADDE 15-(1) Kondisyon Salonunda uyulması gereken kurallar:

 • Kondisyon salonunu kullanırken uygun spor giysileri kullanılmalıdır.
 • Kondisyon salonunda kullanılmak üzere temiz spor ayakkabısı bulundurulmalıdır.
 • Kondisyon salonunu kullanırken havlu bulundurulması zorunludur.
 • Kondisyon salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.
 • Kondisyon salonuna girişte görevliye müracaat edip, kayıt yaptırdıktan sonra görevli rehberliğinde çalışılmalıdır.
 • Kondisyon Salonunda bulunan spor aletlerinin, parçalarını sökmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.
 • Elektronik aletleri kullanmak için görevliden yardım alınmalıdır.
 • Kondisyon aletlerinin kullanım şekli değiştirilmek istendiğinde görevliden yardım alınmalıdır.
 • Kondisyon Salonu kullanımına personel ve öğrencilerin , sağlık kontrollerini yaptırmadıkları takdirde oluşabilecek tüm sorunların sorumluluğu kendilerine aittir.

MADDE 16-(1) Saunada uyulması gereken kurallar:

 • Saunayı kullanırken uygun giysilerin kullanılması zorunludur.
 • Saunayı kullanırken havlu bulundurulması zorunludur.
 • Sauna içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.
 • Saunaya girmeden 15 dak. önce görevliye müracaat edip, görevli nezaretinde uygun kalma süresinin ayarlanması zorunludur. Rehber danışmanlığı alınmadığı durumlarda, saunada oluşacak sağlık sorunlarından kişinin kendisi sorumludur.
 • Saunaya girişte ve içeride görevliden habersiz malzeme ve ayar düğmeleriyle oynamak ve yer değiştirmek yasaktır.

MADDE 17-(1) Çok Amaçlı Salonda uyulması gereken kurallar:

 • Salonu kullananların uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giymeleri zorunludur.
 • Salonu kullananların havlu bulundurmaları zorunludur.
 • Salon içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.
 • Salona girmeden önce görevliye müracaat edip, görevli nezaretinde çalışılması zorunludur.
 • Salon içerisinde aletlerin parçalarını sökmek ve yer değiştirmek yasaktır.
 • Çok amaçlı salonun eğitim amaçlı kullanıldığı saatlerde, öğrenciler ders öğretmeni nezaretinde tesisi kullanabilirler.

MADDE 18-(1) Kapalı ve Açık,  Basketbol ve Voleybol Sahasında uyulması gereken kurallar:

Açılış/ Kapanış Saatleri

Haftaiçi : 09:15 – 21:00

Haftasonu : 09:15 – 17:15

Belirtilen saatler Spor İşleri Şube Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile değiştirilebilir.

1) Basketbol Salonundan yararlanmak isteyen kişilerin, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

2)   Basketbol Salonu içerisinde uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giyilmesi zorunludur.

3)   Soyunma odaları ve dolap anahtarları salon görevlilerinden temin edilecektir..

4)   Basketbol Salonu içerisinde hiçbir gıda maddesi yenmez.

5)   Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur.

6)   Basketbol Salonunun eğitim amaçlı kullanıldığı saatlerde,  öğrenciler ders öğretmeni nezaretinde tesisi kullanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Spor Tesisleri Tahsisi

Tahsis

MADDE 19-(1) Üniversiteye ait tesisler aşağıdaki şartlarda Rektörlük tarafından kısa veya uzun süreli olarak tahsis edilebilir:

 • Tesisler esas itibariyle eğitim-öğretim, serbest zaman ve spor faaliyetlerine,
 • Eğitim -öğretim ve Üniversitenin spor faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, tesislerin fiziki alt yapısını ve saha içi dokusunun korunarak kullanılması kaydıyla Üniversitemiz birimlerine,
 1. Rektörlükçe gerekli görülen her türlü toplantı, kültür, spor ve sanat faaliyetlerine,
 • Tahsis için Spor İşleri Şube Müdürlüğüne en az bir hafta önceden müracaat edilmesi gerekir.
 • Tahsisin reddi halinde gerekçesi ilgiliye bildirilir.

Tahsis başvurusu

 MADDE 20-(1) Tahsis başvuru işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Tesislerin tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, Spor İşleri Şube Müdürlüğüne başvururlar.

2) Başvurular eğitim ve öğretimi engellemeyecek şekilde,  Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

3) Aynı spor tesisi için aynı günde birden fazla talep olması halinde; söz konusu tesis, Üniversite içi faaliyetler öncelikli olmak üzere değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

                                   Spor Tesislerinden Faydalanma, Giriş ve Emniyet  

Spor tesislerinden faydalanma

MADDE 21- (1) Spor tesislerinden Üniversite içi eğitim faaliyetleri öncelikli olmak üzere;

 1. Üniversite öğrencileri, Üniversitede halen çalışan akademik ve idari personel yararlanır. Çankaya Üniversitesi mezunlarımız sadece Merkez kampüs spor tesislerinden yararlanabilirler. Mezunlar, tüm bu yönerge hükümlerine uymak koşuluyla ve spor tesisleri sorumlusunun onayıyla tesisleri kullanabilirler. Misafir ve akrabalar kesinlikle spor tesislerinden yararlanamazlar.
 2. Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri kapsamında müsabakalara katılmak üzere çalışma yapacak olan Üniversite takımları ve Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Derneği önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla tesislerden faydalanabilir.
 3. Spor tesislerinin eğitim-öğretim gerekli dışında kullanım kapasitesi, Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kurs, eğitim, performans testleri ve spor organizasyonları yapılarak değerlendirilir.
 4. Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kurs, eğitim ve diğer spor organizasyonlarından elde edilecek gelirden yasal kesintiler ve faaliyete özel giderler düşüldükten sonra kalan kısmı Muhasebe Müdürlüğüne aktarılır.

Spor Tesislerine giriş ve emniyet

MADDE 22- (1) Spor tesislerine giriş, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Spor İşleri Şube Müdürlüğü verilen karar ve talimatlara göre yürütülür.

(2) Üniversite personeli dışında özel izin gerektiren kişi ve takımların hangi şartlarda faydalanacakları Spor İşleri Şube Müdürlüğünce belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 23-(1) Bu Yönerge Üniversite Yönetim Kurulu’nun kabulü, Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24-(1) Bu Yönerge hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.